KATEGORIJE

Pri nas lahko opravljate izpitni tečaj in usposabljanje na poligonu varne vožnje za naslednje kategorije:

KATEGORIJA A

V to kategorijo spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje ter trikolesa. V zvezi s prostornino motorja ali močjo motorja ni omejitev.

Za voznika “A” kategorije se v šoli vožnje lahko pričnete usposabljati pri 23,5 letih, pogoj za pristop k izpitu je starost 24 let. Izpit lahko opravljate tudi, če imate najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za A2 kategorijo in najmanj 20 let. V tem primeru tečaj in izpit iz teorije nista potrebna, potrebujete pa veljavno zdravniško spričevalo. V šoli vožnje morate v tem primeru opraviti zakonsko predpisanih najmanj 9 ur vožnje in izpitno vožnjo.

A

KATEGORIJA A1 (do 125 ccm in do 11kW)

V kategorijo A1 spadajo motorna kolesa, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11kW. Razmerje moč motorja/masa ne sme presegati 0,1 kW/kg.

Za voznika “A1” kategorije se lahko pričnete usposabljati pri 15,5 letih, pogoj za pristop k izpitu je starost 16 let.

A1

A1

Kategorija A1 (do 125 ccm in do 11kW)

V kategorijo A1 spadajo motorna kolesa, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11kW. Razmerje moč motorja/masa ne sme presegati 0,1 kW/kg.

Za voznika “A1” kategorije se lahko pričnete usposabljati pri 15,5 letih, pogoj za pristop k izpitu je starost 16 let.

Kategorija A2 (DO 35Kw)

V kategorijo A2 spadajo motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg, poleg tega pa motorno kolo ne izvira iz vozila z enkrat večjo močjo. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, A1 in G.

Za voznika “A2” kategorije se lahko pričnete usposabljati pri 17,5 letih, izpit lahko opravite pri 18. letih.

V kolikor imate najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za »A1« kategorijo, vas na poti pridobivanja izpita za »A2« kategorijo čaka zakonsko predpisanih najmanj 9 ur praktičnega usposabljanja v šoli vožnje in izpitna vožnja.

A2

AM

Kategorija AM

V kategorijo AM spadajo kolesa z motorjem (do 49 ccm in največ 45 km/h) in lahka štirikolesa. Za voznika se lahko pričnete usposabljati pri 14,5 letih, pogoj za pristop k izpitu je dopolnjena starost 15 let.

AM

Kategorija AM

V kategorijo AM spadajo kolesa z motorjem (do 49 ccm in največ 45 km/h) in lahka štirikolesa. Za voznika se lahko pričnete usposabljati pri 14,5 letih, pogoj za pristop k izpitu je dopolnjena starost 15 let.

Kategorija B

V kategorijo B spadajo motorna vozila razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev.

Za voznika “B” kategorije se v šoli vožnje lahko pričnete usposabljati pri 17,5 letih, pogoj za pristop k izpitu je 18 let.

Pri 16 letih lahko pričnete z opravljanjem vozniškega izpita za kategorijo Vožnja s spremljevalcem.

B

BE

Kategorija BE

V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila B-kategorije, ki mu je dodano priklopno vozilo in ta skupina vozil presega največjo dovoljeno maso 3.500 kg. Pri tem pa največja dovoljena masa samo priklopnega vozila ne sme presegati 3.500 kg.

BE

Kategorija BE

V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila B-kategorije, ki mu je dodano priklopno vozilo in ta skupina vozil presega največjo dovoljeno maso 3.500 kg. Pri tem pa največja dovoljena masa samo priklopnega vozila ne sme presegati 3.500 kg.

Kategorija B koda 96

V kategorijo B spadajo motorna vozila razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev.

Za voznika “B” kategorije se v šoli vožnje lahko pričnete usposabljati pri 17,5 letih, pogoj za pristop k izpitu je 18 let.

B

C

Kategorija C

V kategorijo C spadajo motorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Starostni pogoj je 21 let. V kolikor ima oseba spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije, lahko vozi vozilo iz te kategorije že pri 18 letih.

C

Kategorija C

V kategorijo C spadajo motorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Starostni pogoj je 21 let. V kolikor ima oseba spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije, lahko vozi vozilo iz te kategorije že pri 18 letih.

Kategorija CE

V kategorijo CE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila. Starostni pogoj je 21 let. V kolikor ima oseba spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije, lahko vozi vozilo iz te kategorije že pri 18-ih letih.

CE

D

Kategorija D

V kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev.

D

Kategorija D

V kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev.

Začni z učenjem vožnje že danes

Pokliči nas in rezerviraj svoj termin

031 617 516