KAKO PRIDOBITI VOZNIŠKO DOVOLJENJE?

1. korak:

Opravite tečaj CPP (Cestno prometni predpisi).

Tečaj je sestavljen iz splošnega dela in dodatnega dela tečaja za posamezno kategorijo. Spoznamo se s prometnimi pravili, prometno signalizacijo in osnovami prometne etike. Tečaj traja 24 pedagoških ur in ga lahko opravite pri nas. Preverite termine in lokacije!

2. korak:

Opravite zdravniški pregled.

Zdravniški pregled opravite pri pooblaščeni zdravstveni organizaciji oz. pri centru medicine dela, prometa in športa, ki potrjuje, da je kandidat sposoben za vožnjo motornih vozil. Veljavnost prvega zdravniškega spričevala je 3 leta razen v primerih, ko zdravnik določi drugače.

3. korak:

Opravite izpit PP
(Prva pomoč).

Usposabljanje in izpit opravite na Rdečem križu. Veljavnost potrdila ni časovno omejena.

Prve pomoči vam ni potrebno opraviti, če se usposabljate za vožnjo vozil kategorij AM in F.

4. korak:

Opravite teoretični izpit CPP pred komisijo izpitnega centra.

Ko izpolnite prve tri korake se na Upravni enoti prijavite na teoretični del vozniškega izpita. Za prijavo na Upravni enoti potrebujete evidenčni karton vožnje, zdravniško spričevalo, kartico prve pomoči ter osebni dokument. Izpit vam velja 3 leta.

Od tu naprej pričnete s praktično vožnjo

5. korak:

Odvozite predpisan program vožnje.

Z izbranim inštruktorjem vožnje naredita program vožnje. S programom usposabljanja je predpisanih 20 učnih ur, za kategorije BE, CE in F pa 16 učnih ur.

6. korak:

Odvozite končno izpitno vožnjo pred komisijo izpitnega centra.

Po opravljenem programu praktičnega programa vožnje se na Upravni enoti prijavite na izpitno vožnjo. Ta poteka pred komisijo izpitnega centra. Pogoji za pristop k opravljanju izpitne vožnje so uspešno opravljen predpisan program vožnje, dosežen starostni pogoj za posamezno kategorijo in veljaven osebni dokument ter veljavno zdravniško spričevalo.

Izpitna vožnja traja eno šolsko uro, za vozila kategorij A, A2, C, CE, D in D1 pa dve šolski uri.

7. korak:

Postanete voznik začetnik

Čestitke! Po uspešno opravljeni izpitni vožnji pridobite status voznika začetnika, ki traja najmanj 2 leti, ali pa tudi do dopolnjene starosti 21 let. Po poteku 6 mesecev, oz. v obdobju statusa mladega voznika mora vsak voznik/ca opraviti še dodatno usposabljanje (trening varne vožnje za mlade voznike).

Začni z učenjem vožnje že danes

Pokliči nas in rezerviraj svoj termin

031 617 516

RAZPISANI TERMINI TEČAJEV CPP

Tečaj CPP

Trg svobode 24,
Slovenska Bistrica

20.6.

16:00

Prijava

Tečaj CPP

Trg osvoboditve 2,
Lenart

27.6.

16:00

Prijava

Tečaj CPP

Trg svobode 24,
Slovenska Bistrica

6.6.

16:00

Prijava

tečaj cpp b

Trg svobode 24

Slovenska Bistrica

20.11.

16:00

Prijava

tečaj cpp bE

Trg svobode 24

Slovenska Bistrica

26.10

16:00

Prijava

tečaj cpp

Trg osvoboditve 2

Lenart

6.11.

16:00

Prijava

tečaj cpp

Trg osvoboditve 2

Lenart

4.12.

16:00

Prijava

tečaj cpp

Trg svobode
Slovenska Bistrica

14.12.

16:00

Prijava